مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در قالب اتاق فكر استان اصفهان و با هدف مرور مسائل كليدي استان در حوزه هاي سياست هاي  اولويت دار، روز سه شنبه ۲۳ آذرماه سال جاري  با حضور نمايندگان سازمان هاي كليدي استاني در محل تالار دكتر رزمجو دانشگاه اصفهان جلسه اي را ترتيب و آسيب هاي اجتماعي استان را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري در قالب اتاق فكر استان اصفهان و با هدف مرور مسائل كليدي استان در حوزه هاي سياستي اولويت دار نشستي  را با حضور نمايندگان دستگاه هاي اجرايي،بخش خصوصي وغير دولتي ، نخبگان علمي و دانشگاهي و فعالان حوزه هاي سياستي استان برگزار نمودند.مزيت اصلي اين نشست  كه با ماموريت اتاق هاي فكر استاني پيوند خورده است،تحليل راهبردي چالش هاي توسعه استان با حضور و دخالت گروه هاي ذينفع تصميم گيري در استان و شناسايي و راهكارهايي است كه با توجه  به امكانات سياست گذارانه و تنظيم گرانه ي موجود براي مداخله در چالش هاي شناسايي شده،اهميت راهبردي داشته و مورد اجماع مي باشد.

بنا به گزارش مذكور حجت الاسلام و المسلمين دكتر شانظري معاون فرهنگي دانشگاه اصفهان در اين نشست ضمن تبريك ميلاد پيامبر نور و رحمت و هفته وحدت اظهار داشت:

از انس بن مالك نقل شده كه گروهي در محضر پيامبر از فردي مدح و ثنا و ستايش كردند حضرت فرمودند: عقل و خردورزي او چگونه است؟ اصحاب با تعجب پرسيدند كه اي رسول خدا ما از تلاش و كوشش او در عبادت و كارهاي خير او مي گوييم شما از عقل او پرسش مي كنيد. حضرت فرمودند: آنچه از آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي از تعصب و نابخردي پديد مي آيد از فجور فاجران سخت تر و بدتر است . جايگاه و منزلت انسان ها نزد خداوند نيز به  اندازه خرد ورزي آنان است از اين رو بايد بر مولفه خردورزي در زندگي جمعي تاكيد داشت. وي در ادامه افزود: پيشنهاد مي شود، عوامل موثر در آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي بازخواني و تحليل شود چرا كه فرهنگ محصول يك بخش و يا فرد نيست بلكه محصول تمام انسان ها و نهاد هاست "كلهم مسئول"  و در ادامه  بايد تمام مسائل اجتماعي  با هم ديده شود و در برنامه ريزي و تصميم گيري همه سازمان ها  هماهنگ باشد و در پايان اولويت بندي مسائل لازم و ضروري  است .

شايان ذكر است در اين نشست دكتر عباس حاتمي دبير علمي اتاق فكر استان اصفهان نيز ضمن خوش آمد گويي به حضار به ويژه دكتر پاك سرشت معاون اجتماعي و فرهنگي مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري به اين موضوع اشاره نمود كه اتاق فكر استان اصفهان ميزبان نشست دو روزه اي است كه در دانشگاه اصفهان در چهار پنل فرهنگي اجتماعي ، محيط زيست و آب ،صنعت و اقتصاد و گردشگري برگزار مي شود.

 

 

 

به مناسبت برگزاري نوزدهمين هفته پژوهش و فناوري دانشگاه كه از تاريخ ۲۰ الي ۲۵ آذرماه در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود مصاحبه اي با دكتر امير رحيمي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه ترتيب داده شد.متن كامل مصاحبه به شرح زير است:

به نظر شما برپايي هفته پژوهش و فناوري چه تاثيري در تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه و تبديل علم به ثروت دارد؟

اگر نگاه به اين مقوله صرفاً ارائه خدمات پژوهشي به صنعت و جامعه باشد نگاه جامعي نيست. دانشگاه اثرگذار در عرصه پاسخگويي به جامعه و صنعت دانشگاهي است كه تحقيقات و پژوهش هاي آن در مرز دانش ارتقاء دهنده تكنولوژي صنعت و حل مشكلات جامعه با نسخه هاي بومي باشد. رسيدن به اين مقوله نيازمند سرمايه گذاري كلان صنعت و جامعه و بكارگيري نيروهاي كارآمد دانشگاهي در قالب ماموريتهاي علمي مبتني بر دانش روز دنياست و نيازمند نگاه بلندمدت. آنچه امروزه در قالب ارتباط صنعت و جامعه مطرح مي شود شايد سطحي ترين برداشت از اين ارتباط اساسي ست. بالا بودن حجم قراردادهاي يك مركز علمي صرفاً يكي از شاخصه هاي ارتباط مناسب با جامعه و صنعت است نه تمام معيارهاي لازم. هفته پژوهش و برنامه هاي آن اگر بر اساس ارائه توانمنديهاي اعضاء هيات علمي و سرمايه گذاري كلان و بلند مدت صاحبان صنعت و ارگانهاي اجتماعي تنظيم شود مي تواند حركت به سمت يك ارتباط هدفند با نتايج بلندمدت را تضمين نمايد. ارتباط با صاحبان صنعت و برگزاري نشست هاي آسيب شناسي ارتباط منطقي تر و آگاهانه تري را رقم خواهد زد.

 ارتباط صنعت و دانشگاه در دانشگاه اصفهان چگونه است؟

 با توجه به ركود موجود در صنعت در سالهاي اخير و تنگناهاي مالي شديد دستگاهها و ارگانهاي سفارش دهنده پرو‌ژه، كليه دانشگاهها با كاهش ارتباط و حجم قراردادها روبرو بوده اند. با اين وجود دانشگاه اصفهان در دو سال اخير سير ركود موجود را به يك روند صعودي تبديل كرده و با برنامه ريزي هاي انجام شده حجم و تعداد قراردادهاي منعقده در سال ۹۵، حداقل ۲۵% از حجم و تعداد قراردادهاي سال ۹۴ بيشتر بوده است.

ايجاد مراكز پژوهشي مورد نياز صنعت و جامعه در دانشگاه اصفهان نيز از اقداماتي است كه در سالهاي آتي آثار مثبت خود را در ارتقاء ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه نشان خواهد داد. مراكزي كه دقيقاً مطابق با نيازهاي روز جامعه در حوزه هاي محيط زيست، علوم اجتماعي و انرژي ايجاد شده اندآينده درخشاني دارند.

 پيشنهادهاي جنابعالي در خصوص برپايي هرچه بهتر مراسم هفته پژوهش و فناوري چيست؟

پژوهش و تحقيق هفته و روز نمي شناسد. انسان ماهيتاً و ذاتاً پژوهشگر است. مراكز دانشگاهي دائماً در تحقيق اند و پژوهش. به نظر من اگر گروههاي آموزشي دانشگاه اين هفته را اختصاص به ارزيابي عملكرد و آسيب شناسي مشكلات و تنگناهاي پژوهش دهند تا مسير خود را اصلاح نمايند كاري شايسته و مفيد است. برگزاري نشست هاي تخصصي با صاحبان علم و شخصيت هاي برجسته و حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي در اين نشست ها مي تواند در گسترش افق ديد همكاران هيات علمي و آشنايي با چالش هاي علمي روز موثر باشد. قطعا تجليل از پژوهشگران برتر نيز ايجاد انگيزه خواهد كرد.

 هماهنگي و همكاري دستگاه هاي اجرايي استان با دانشگاه اصفهان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

در زمينه برگزاري شايسته هفته پژوهش متاسفانه هماهنگي و همراهي مناسبي از سوي دستگاههاي اجرايي خارج از دانشگاه صورت نمي گيرد. اين در حاليست كه در ساير استان ها هماهنگي ها بيشتر و حمايت هاي دستگاهاي اجرايي از دانشگاهها بيشتر است. اما در خصوص همكاريهاي پژوهشي عليرغم تنگناهاي مالي دستگاههاي اجرايي و صنايع ميزان همكاريها در حال رشد بوده و بنده بسيار خوشبين هستم كه دانشگاه آرام آرام جايگاه خود را در پاسخگويي به نيازها بازيابي مي كند.

 به نظر شما نحوه تخصيص بودجه پژوهش در سطح كشور چگونه بايد باشد؟

اولا كه اين تخصيص در شرايط فعلي چندان مناسب نيست. تعدد مراكز تصميم گيري در خصوص تسهيم و هزينه كرد بودجه هاي پژوهشي ايراد وضعيت فعلي است. در خصوص نحوه تسهيم هم معتقديم كه بخشي از معيارها مي تواند مبتني بر ظرفيت ها و پتانسيل هاي دانشگاهها و استان ها باشد. به طور كلي بايد اعتماد بيشتري به دانشگاه هاي شهرستان ها داشت. نيروهاي توانمند در دانشگاههاي مادر و بزرگ استان ها منجمله دانشگاه اصفهان بسيارند كه در صورت حمايت تجهيزاتي و مالي كارهاي بزرگي را مي توانند به سرانجام برسانند. متاسفانه مدتهاست كه بودجه هاي پژوهشي و تجهيزاتي مناسبي به دانشگاهها تخصيص داده نشده است.

 بهترين دستاورد دانشگاه اصفهان در حوزه ارتباط با صنعت چه بوده است؟

ورود به پروژه هاي كلان استان و استان هاي ديگر شامل طرح هاي زيست محيطي و پدافند غيرعامل، گردشگري و حوزه هاي دفاعي از توانمنديهاي خاص و ويژه دانشگاه اصفهان است. همچنين انجام تحقيقات مسئله محور در حوزه علوم اجتماعي مبتني بر نياز ارگانها از اقدامات و موفقيت هاي جدي دانشگاه مي باشد.

 در راستاي تحقق دانشگاه هاي نسل سوم، يا دانشگاه كارآفرين ايده هاي عملي شما چيست؟

 مركز رشد و كارآفريني دانشگاه در دوسال اخير اقدامات شايسته اي در زمينه فرهنگ سازي و استقرار شركت هايي دانش بنيان صورت داده است. به طوري كه با رشد ۴ برابري تعداد اين شركت ها در سال جاري نسبت به سال ۹۴روبروايم. همچنين بر اساس تفاهمي كه با شركت هاي علمي- تحقيقاتي اصفهان بعمل آمده است بزودي پارك علم و فناوري دانشگاه راه اندازي خواهد شد. اعضاء هيات علمي و دانشجويان نيز طي دوره ها و كارگاههايي با مباني و مفاهيم كارآفريني آشنا مي شوند.

 

همايش ملي جمعيت و خانواده به همت معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان،گروه علوم اجتماعي، مركز پژوهشي خانواده و با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي،مركز آمار ايران ، پژوهشكده آمار،صدا و سيماي جمهوري اسلامي ،سازمان ثبت و احوال كشور،شهرداري اصفهان و قطب معنويت و شادي دانشگاه اصفهان روز شنبه ۲۰ آذر ماه در دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان در همايش ملي جمعيت و خانواده ضمن بيان سياست هاي جمعيتي در ايران و جهان اظهار داشت: سياست هاي افزايش باروري تنها منوط به انجام اصلاحات سياستي نيست . وي در ادامه راهكار اساسي براي مقابله با اين مرحله از تحولات جعيتي را افزايش باروري به همراه اصلاح سياست هاي بازنشستگي،بهداشتي،شهرنشيني رشد و تبليغات آن و مهاجرت انسان ها دانست .

رئيس دانشگاه اصفهان در ادامه بيانات خود اظهار داشت: جمعيت جهان در اواسط سال ۲۰۱۵ به ۷.۳ ميليارد نفر رسيده است و پيش بيني مي شود اين رقم در سال ۲۰۱۸ به ۷.۵ميليارد برسد.و اين آمار نشان مي دهد كه در حدود يك ميليارد نفر در طول ۱۲سال گذشته به جمعيت جهان اضافه شده است. دكتر طالبي در ادامه افزود: در حال حاضر ۶۰% ازجمعيت جهان در آسيا ،۱۶%در آفريقا،۱۰%در اروپا،۹% در آمريكاي لاتين و كارائيب،۵% در آمريكاي شمالي ،۱۹%در چين و ۱۸% از جمعيت جهان در هند زندگي مي كنند.

وي ميانه سني جمعيت جهان ۲۹.۶ سال دانست و اظهار داشت: حدود يك چهارم مردم جهان زير ۱۵ سال ،۶۲%در سنين ۱۵ تا ۵۹ سال و ۱۲% جمعيت در گروه سني ۶۰ سال و بيشتر قرار دارند.

دكتر طالبي همچنين افزود: در حال حاضر جمعيت جهان همچنان به رشد خود هرچند آهسته تر از گذشته ادامه مي دهد. ده سال پيش جمعيت جهان با ۱.۲۴ درصد در سال در حال رشد بود. امروز با ۱.۱۸ درصد در سال در حال رشد است. پيش بيني شده جمعيت جهان در ۱۵ سال آينده بيش از يك ميليارد نفر افزايش داشته باشد و به ۸.۵ ميليارد در سال ۲۰۳۰ و ۹.۷ ميليارد در سال ۲۰۵۰ و ۱۱.۲ ميليارد در سال ۲۱۰۰ برسد.

وي همچنين افزود: جمعيت جهان بر مبناي پيش بيني سناريوي حد متوسط حاكي از كاهش باروري در آينده است. بر مبناي سناريوي حد متوسط ميزان باروري از ۲.۵ فرزند به ازاي هر زن در حال حاضر ۲۰۱۰-۲۰۱۵ به ۲.۴ تا سال ۲۰۳۰ و ۲ فرزند به ازاي هر زن تا ۲۱۰۰ مي رسد.

دكتر طالبي در ادامه بيانات خود به افزايش طول عمر در سراسر جهان اشاره نمود و افزود: بازنگري انجام شده در پيش بيني هاي جمعيتي در سال ۲۰۱۵ نشان مي دهد دستاورد مهمي در افزايش اميد به زندگي در سال هاي اخير به دست آمده است. در سطح جهاني اميد زندگي در بدو تولد در سال هاي ۲۰۰۵-۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ – ۲۰۱۰ با ۳ سال افزايش از ۶۷ سال به ۷۰ سال رسيده است . وي همچنين اظهار داشت: همه مناطق از اين افزايش سهمي داشته اند اما بيشترين افزايش اميد به زندگي در آفريقا اتفاق افتاده است. اميد زندگي در سال ۲۰۱۵ در آفريقا ۶۰ سال در آسيا ۷۲ سال و در آمريكاي لاتين و كشورهاي حوزه كارائيب ۷۵ سال و در كشور هاي اروپائي ۷۷ سال و در آمريكاي شمالي و اقيانوسيه ۷۹ سال مي باشد. پيش بيني مي شود اميد زنگي از ۷۰ سال فعلي به ۷۷ سال در سال ۲۰۵۰ و ۸۳ سال در سال ۲۱۰۰ افزايش يابد.

رئيس دانشگاه همچنين در ادامه اظهار داشت: با كاهش باروري و افزايش اميد زندگي سهم جمعيت بالاتر از سن معيني افزايش مي يابد. اين پديده به عنوان سالخوردگي جمعيت در دنيا شناخته شده و در حال وقوع در سطح جهان است . در سال ۲۰۱۵ ،۹۰۱ ميليون نفر افراد ۶۰ ساله و بيشتر ،۱۲ درصد كل جمعيت دنيرا تشكيل مي داد. نرخ رشد جمعيت ۶۰ ساله و بيشتر ۳.۲۶ درصد در سال است. در حال حاضر اروپا بيشترين درصد افراد بالاي ۶۰ سال را با ۲۴%دارد.همچنين پيش بيني مي شود سالخوردگي سريع در ساير مناطق دنيا نيز به وقوع مي پيوندد.

دكتر طالبي در ادامه وضعيت حال و آينده جمعيت ايران را نيز مورد بررسي قرار داد و افزود: رصد و پايش جمعيتي ايران نشان مي دهد كه نرخ باروري در دهه ۷۰ كاهش يافته و در دهه ۸۰ اين روند كاهشي ادامه داشته است و از ۶.۵ فرزند به ازاي هر زن در سال ۱۳۶۸ به ۱.۷۵ فرزند به ازاي هر زن در سال ۱۳۹۰ رسيده است. نتايج پيش بيني در مورد تحولات باروري نشان مي دهد كه در هر سه سناريو تا سال ۱۴۲۰ سطح باروري ايران به سطح جانشيني افزايش نخواهد يافت و نرخ رشد جمعيت در هر سه سناريو كاهشي خواهد بود. در سناريوي حد پايين در سال ۱۴۰۹ نرخ رشد جمعيت ايران به حدود صفر مي رسد و بر مبناي سناريوي حد متوسط در سال ۱۴۲۹ نرخ رشد جمعيت ايران منفي مي شود.

وي همچنين در ادامه اظهار داشت: تغييرات حجم جمعيت ايران بر اساس سناريوي هاي سازمان ملل نيز تا ۸۵ سال آينده نشان مي دهد كه در صورت ادامه روند كنوني كاهش باروري بر اساس سناريوي حد پايين جمعيت ايران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۲ ميليون نفر در سال ۱۴۳۹ به حدود ۷۶ ميليون نفر و تا سال ۱۴۷۹ به حدود ۴۰ ميليون نفر كاهش خواهد يافت. همچنين در صورت تحقق الگوي متوسط باروري جمعيت ايران تا سال ۱۴۳۹ به حدود ۸۹ ميليون نفر سپس تا سال ۱۴۷۹ به ۷۰ ميليون نفر كاهش خواهد يافت.

وي همچنين در مورد سالخوردگي جمعيت ايران ، كاهش ميزان باروري با تمايل به داشتن خانواده كوچك و تك فرزندي و سياست هاي جمعيتي دولت ها در مقابله با پيامدهاي كاهش بي رويه جمعيت ايراد سخن نمود.

شايان ذكر است در ادامه دكتر علي رباني دبير علمي همايش نيز با اشاره به منويات مقام معظم رهبري پيرامون سياست هاي جمعيتي رويكرد برگزاري اين همايش را رويكرد مسئله پردازانه دانست و اظهار داشت: براي حل مسئله جمعيت معاونت پژوهشي دانشگاه،گروه علوم اجتماعي و مركز پژوهشي خانواده با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي،مركز آمار ايران،پژوهشكده آمار،صدا و سيماي جمهوري اسلامي،سازمان ثبت و احوالكشور،شهرداري اصفهانو قطب معنويت و شادي دانشگاه اصفهان اولين همايش ملي جمعيت و خانواده را امروز برگزار نمودند.

وي در ادامه اظهار داشت تا كنون ۳۰۰ مقاله از سراسر كشور به دبيرخانه همايش ارسال كه پس از انجام داوري ۵۰دمقاله مورد پذيرش داوران قرار گرفت.

دكتر رباني شعار اين همايش را اقتدار ايراني دانست و اظهار داشت: برگزاري اين همايش راهي براي گفتمان سازي در حل مسائل جمعيتي و دنبال كردن سياست هاي مهم جمعيتي در جهان است.

گفتني است در اين همايش مقالات پذيرش شده توسط شركت كنندگان اجرا و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

 

 

 

گراميداشت نوزدهمين هفته پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان و هفدهمين هفته ملي پژوهش و فناوري جمهوري اسلامي ايران همراه با تجليل از برگزيدگان عرصه پژوهش و فناوري از هيات علمي و دانشجويان روز سه شنبه ۲۳ آذرماه در تالار پيامبر اعظم(ص) دانشگاه اصفهان ،ساعت ۱۵ تا۱۷:۳۰ برگزار مي شود.

 

 

 

دكتر جواد راستي، عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي دانشگاه اصفهان و مدير مركز نو پا و تازه تاسيس تخصصي بازي‌هاي رايانه‌اي دانشگاه اصفهان پيرامون فعاليت ها و عملكرد اين مركز به واحد خبر روابط عمومي دانشگاه توضيح داد:  

جناب آقاي دكتر راستي لطفا" چگونگي و ضرورت تشكيل مركز تخصصي بازي‌هاي رايانه‌اي دانشگاه اصفهان را نشريح بفرماييد؟

در ابتدا با اعضاي هيئت علمي دانشگاه اصفهان كه متخصص در حوزه بازي‌هاي رايانه‌اي بودند و با حمايتي كه از سوي رئيس دانشگاه اصفهان انجام شد كارگروهي بر ضرورت تحليل محتواي بازار و ورود به بخش توليد در اين زمينه تشكيل شد. تاكيد اين كارگروه طي جلساتي متعددي كه برگزار شد بر پررنگ كردن امر پژوهش در حوزه بازي هاي رايانه‌اي بود كه به برگزاري اولين كنفرانس بازي‌هاي رايانه‌اي در اصفهان با استقبال بي‌نظير انجاميد و اين كار با حمايت رئيس دانشگاه ادامه پيدا كرد و منجر به راه‌اندازي مركز تخصصي بازي‌هاي رايانه‌اي واقع در مركز كارآفريني دانشگاه اصفهان شد.

چه فعاليت هايي در اين مركز انجام مي گيرد؟

اين مركز شامل سه هسته اصلي آموزش، پژوهش و كارآفريني است. علاقه‌مندان به حوزه آموزش از ديدگاه‌هاي مختلفي نظير نرم‌افزارها و موتورهاي جستجو و همچنين مباحثي پيرامون تجاري سازي، درآمدزايي، روانشناسي و جامعه‌شناسي مخاطب در كارگاه‌هاي تخصصي مورد آموزش قرار مي‌گيرند. در حوزه پژوهش نيز سعي بر اين است تا پژوهشگر مهارت‌هاي لازم در زمينه تحليل بازار موجود و توليد بازي‌هاي جديد را فرابگيرد. هسته ديگر بحث كارآفريني و برگزاري رويدادهايي اينچنين با حمايت نهادهايي نظير شهرداري و نيروي انتظامي كه مخاطب بازي‌هاي رايانه‌اي در آموزش و فرهنگ سازي هستند، مي‌باشد.

اين مركز چه برنامه هايي را در آينده در دستور كار خود قرار داده است؟

رويداد ايده‌شو كه ايده‌هاي موجود در زمينه بازي‌هاي جديد را مورد بررسي قرار خواهد داد و همچنين ماراتن بازي‌سازي هم‌زمان با دومين كنفرانس بازي‌هاي رايانه اي در اواخر بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.


توليد محتوا در مركز تخصصي بازي‌هاي رايانه‌اي دانشگاه اصفهان به چه صورتي است؟
تمركز اصلي اين مركز در بخش توليد محتوا مبني بر بازي‌هاي جدي با اهدافي مثل بازي‌هاي درماني، آموزشي تبليغاتي و فرهنگي است كه قصد داريم با همكاري هيئت علمي دانشگاه اصفهان و ديگر دانشگاه‌هاي استان اصفهان بازي‌هاي جديدي در اين زمينه را وارد بازار كنيم.

استقبال دانشجويان از مركز بازي هاي رايانه‌اي و دوره‌هاي موجود چگونه است؟
در نخستين كارگاهي كه در مركز برگزار كرديم، استقبال مناسبي را شاهد بوديم، به طوريكه در يك روز تعطيل ظرف چند ساعت تمامي ظرفيت كارگاه تكميل شد. همچنين از رويداد بازي سازي سال گذشته نيز استفبالي خوبي به عمل آمده بود كه به نظر مي‌رسد اين استقبال به دليل وجود اين حوزه در منطقه مركزي ايران و تحت پوشش قرار دادن فلات مركزي كشور باشد.

فكر مي كنيد چقدر مي توان به توليد بازي هاي رايانه اي در كشور اميدوار بود؟
لازمه‌ استقبال از يك بازي احترام گذاشتن به سليقه مخاطب است. اصولا قبل از توليد يك بازي روند مخاطب شناسي در جامعه هدف انجام مي‌گيرد تا سلايق مخاطب در بازي لحاظ گردد. حتي بعضي از بازي‌ها از طريق انيميشن عطش لازم را در مخاطب ايجاد مي‌كنند. اما متاسفانه در ايران توجهي بر سليقه مخاطب نيست و بازي سازي بيشتر به عنوان يك فن نرم‌افزاري شناخته‌شده است. بحث ديگر مورد آناليز واقع نشدن جنبه تجاري بازي است به صورتي كه بدون تحليل ميزان توانايي مخاطب در پرداخت هزينه اوليه بازي و پرداخت‌هاي درون برنامه‌اي، هزينه گزافي صرف توليد يك بازي مي‌شود كه در نهايت قادر به برگرداندن هزينه اوليه هم نيست. لذا بايد يكي از اهداف اصلي در كنار مهارت توليد بازي بحث تجاري‌سازي و مخاطب شناسي باشد.

 

 

 

مراسم بزرگداشت روز حسابدار با حضور دكتر ميرخاني معاون اداري ومالي دانشگاه ، دكتر صادقي هيت علمي دانشكده علوم تربيتي و پرسنل و كاركنان امور مالي دانشگاه در محل تالار مرحوم مهرعليزاده دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان برگزار شد.

شايان ذكر است در اين مراسم دكتر ميرخاني معاون اداري و مالي دانشگاه ضمن تبريك اين روز از زحمات و خدمات حسابداران دانشگاه تقديربه عمل آورد .  

 خاطر نشان مي سازد ۱۵ آذرماه هر سال «روز حسابدار» تعيين شده كه حسابداران در اين روز مورد تقدير قرار مي گيرند.

 

 

طي احكامي جداگانه از سوي دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان، مسئولين بين المللي سازي دانشكده هاي علوم و فناوري هاي نوين،زبان هاي خارجي،فني و مهندسي و همچنين اعضاي شوراي سياست گذاري امور بين الملل دانشگاه منصوب شدند.

به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان طي احامي جدا گانه از سوي دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان ، دكتر اصغر طاهري كفراني عضو هيات علمي دانشكده علوم و فناوري هاي نوين به عنوان مسئول بين المللي سازي دانشكده علوم و فناوري هاي نوين، دكتر محمد عموزاده عضو هيات علمي دانشكده زبان هاي خارجي به عنوان مسئول بين المللي سازي دانشكده زبان هاي خارجي، دكتر حميد رضا مراتب عضو هيات علمي دانشكده فني و مهندسي به عنوان مسئول بين المللي سازي دانشكده فني و مهندسي منصوب شدند .

همچنين دكتر سعيد اعظم عضو هيات علمي دانشكده علوم ، دكتر رسول ركني زاده عضو هيات علمي دانشكده علوم و دكتر حسين هرسيج عضو هيات علمي دانشكده علوم اداري و اقتصاد به عنوان اعضاي شوراي سياست گذاري امور بين الملل دانشگاه اصفهان منصوب شدند.

 

 

 

دكتر وحيد قاسمي دبير اجرائي همايش ملي جمعيت و خانواده از برگزاري اين همايش در دانشگاه اصفهان خبر داد و گفت:اولين همايش ملي «جمعيت و خانواده»۲۰ آذر ماه سال جاري در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود

 به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دكتر وحيد قاسمي عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني و دبير اجرايي همايش ملي جمعيت و خانواده در گفتگو با واحد خبر روابط عمومي اظهار داشت: نظر به جايگاه مهم خانواده و وضعيت پنجره جمعيتي ايران و پيرو تاكيدهاي مقام معظم رهبري آيت الله خامنه­اي مدظله العالي پيرامون سياست­هاي جمعيتي، معاونت پژوهشي دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعي و مركز پژوهشي خانواده در جامعه اسلامي بر آن شدند تا با همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مركز آمار ايران، پژوهشكده آمار، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، سازمان ثبت احوال كشور، شهرداري اصفهان، و قطب معنويت و شادي دانشگاه اصفهان، اولين همايش ملي «جمعيت و خانواده» را در آذر ماه سال جاري برگزار نمايند.

وي در ادامه اظهار داشت: محورهاي اصلي اين همايش عبارت است از دين، خانواده و جمعيت، معنويت، شادي، خانواده و جمعيت، فرهنگ، خانواده و جمعيت، رسانه، خانواده و جمعيت، ساختار جمعيت و خانواده، اقتصاد، خانواده و جمعيت، سياست­هاي جمعيتي، ازدواج، خانواده و جمعيت، سلامت، خانواده و جمعيت. در اين راستا در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ كارگاه آموزشي (پيش همايش جمعيت و خانواده) با عنوان تشريح و تبيين سياست­هاي كلي جمعيت ابلاغي مقام معظم رهبري در دانشگاه اصفهان برگزار شد. نحوه برگزاري همايش در ۲۰ آذرماه جاري بدين صورت است كه پس از افتتاحيه در ابتدا به گزارش دبير علمي همايش دكتر علي رباني و سخنراني رييس همايش دكتر هوشنگ طالبي پرداخته مي­شود. سپس اعضاي شوراي سياستگزاري دكتر محمودي با موضوع سياست­هاي جمعيتي، دكتر زاهديان با موضوع آمارهاي جمعيتي و آقاي عباسي با موضوع بررسي تغييرات ثبت مواليد در كشور و... ) به ايراد سخنراني مي­پردازند. پس از استراحت و پذيرايي به ارائه مقالات علمي، توسط اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان پرداخته شده، سپس ميزگرد علمي و پرسش و پاسخ و در آخر نيز با اختتاميه و اهداي جوايز به مقالات برتر همايش پايان مي­يابد.

شايان ذكر است :  دبيرخانه همايش نيز تا كنون حدود ۲۰۰ مقاله علمي دريافت و حدود۵۰ مورد از آن را پذيرش نموده است. اين همايش با عنايت پروردگار در در تاريخ شنبه۲۰ آذر ماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در دانشگاه اصفهان مركز همايش­هاي پيامبر اعظم(ص) با حضور اعضاي شوراي سياستگذاري، جمعي از مسئولين استاني، كارشناسان آموزش و پرورش و بهداشت، اعضاي هيات علمي، طلاب، كارمندان و دانشجويان برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عزت‌الله ضرغامی بعدازظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان در برنامه‌ای با عنوان «دانشجو و رسانه» با گرامیداشت شهادت دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ گفت: جنبش دانشجویی یک جنش ضد استکباری و ضد استبدادی است، ضد استکبار و استبداد بودن، دو بالی است که با همدیگر و در کنار یکدیگر است.

وی افزود: در سال‌های اخیر در فضای مجازی و دانشگاه‌ها به نام ۱۶ آذر و به نام مقابله با سیاست‌های استکباری سخنرانی می‌کنند؛ اما از دوستی و رفاقت با استکبار صحبت می‌کنند و به نوعی آن را رسالت خود می‌دانند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مذاکره برد - برد با شیطان خیلی معنا ندارد، تصریح کرد: با وجود اینکه آمریکایی‌ها ادعای حقوق بشر و طرفداری از افکار عمومی دارند، حتی در پایان دوره ریاست جمهوری اوباما به افکار عمومی بی‌توجه هستند.

وی گفت: من هم همانند روحانی اعتقاد دارم که برجام را خدا آورد و خیلی چیزها به ویژه چهره واقعی آمریکا مشخص شد، این چهره‌ امروز ذره‌ای پیچیدگی ندارد و نشان می‌دهد که آمریکا مثل گوریل وحشی است که زنجیر پاره کرده و متکی به قدرت خود است.

ضرغامی با اشاره به حمایت رسانه‌ها از کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تصریح کرد: ترامپ شخصیتی است که افکار عمومی طرفدار اوست، اما تمام رسانه‌ها از کلینتون حمایت کردند و تا لحظه آخر که مشخص بود ترامپ رأی بیشتری دارد قصد داشتند روحیه مردم را حفظ کنند و مردمی که می‌خواهند رأی دهند به دموکرات‌ها رأی دهند.

وی گفت: رسانه‌های بزرگ دنیا وابسته به دلارهای عربستان هستند و شیوخ عرب، این تزریق پول را اعلام می‌کنند، به همین دلیل می‌بینیم که بی.‌بی.‌سی در مورد اتفاقات مهمی همچون فاجعه منا سکوت می‌کند تا افکار عمومی از کنار آن بگذرد.

رئیس اسبق صداوسیما بیان کرد: آمریکا در اوج اضمحلال با حضور در مذاکرات می‌خواست بگوید که ما هستیم، البته دولتمردان فرصتی پیدا کردند تا با آمریکا مذاکره کنند، هر چند که اکنون می‌بینیم حتی اگر رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه اخیر کنگره را وتو هم کند، فایده‌ای ندارد، این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها نتوانستند دموکرات‌ها را قانع کنند تا به مصوبه اخیر رأی ندهند.

وی با اشاره به پرچم‌داری دانشجویان در سال‌های اخیر گفت: به نظر من، دانشجو به خودی خود، یک رسانه است، جایگاه دانشجو در فرهنگ ملت ایران جایگاه‌ برتری است و مردم به دانشجویان به عنوان نیروهای علمی و آزادی‌خواه مردم نگاه می‌کنند، به نظر من حرکت‌هایی که دانشجویان انجام داده‌اند، آن‌ها را به تنهایی به یک رسانه تبدیل کرده چراکه اتفاقاتی همچون تسخیر لانه جاسوسی تا دو سال در رسانه‌ها مطرح بود و شدند و نگاه مردم را نسبت به جنایات آمریکا عمیق‌تر کرد.

ضرغامی با بیان اینکه دانشجویان باید در حوزه رسانه فعال و تأثیرگذار باشند، افزود: امروز فضای مجازی در حوزه رسانه حرف نخست را می‌زند، من دو سال است که در این فضا فعال هستم، سایت و کانال راه‌اندازی کرده‌ام و صحبت‌هایم را از این طریق مطرح می‌کنم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نخبگان و اندیشمندان در این فضا نمی‌توانند پرچم‌داری کنند، گفت: رهبر معظم انقلاب معتقد هستند که تحول فنی و علمی در فضای مجازی، در طول تاریخ بشر سابقه نداشته است، از سوی دیگر رسانه‌های فضای مجازی در اختیار آحاد انسان‌ها است و هر کس آمادگی دارد می‌تواند به صورت رایگان هر چه بخواهد را منتشر کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پرچم‌داری فضای مجازی در اختیار نخبگان نیست، تصریح کرد: امروز باید دانشجویان در فضای مجازی، طرح و برنامه داشته باشند، کارهایی که تاکنون انجام شده ضعیف است و دانشجویان وظیفه متفاوتی در این فضا برعهده دارند، باید راهبرد دانشجویی در این حوزه را تدوین کرد.

وی گفت: کانال‌های تلگرامی با ارائه یک مقدار کارهای خدمت‌رسانی به مردم، آنان را به دنبال خود می‌کشانند و پس از آن هر چه می‌خواهند القا می‌کنند، امروز در طراحی رویه نویسی اشکال وجود دارد و باید رویه‌ای برای این کانال‌ها تعیین شود.

ضرغامی با اشاره به مزیت‌های دانشجوی امروز نسبت به دانشجوی ابتدای انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب درباره جوانان فرمودند که جوانان امروز نسبت به اوایل انقلاب برتری‌های محسوسی دارند، یکی از آن‌ها این است که آن موقع به خاطر جو انقلاب و اینکه فسادهای رژیم شاهنشاهی دیده می‌شد، دانشجویان مقابله می‌کردند.

وی ادامه داد: اما امروز شرایط سخت‌تر است و جوانان امروز با فضای رسانه‌ای عجیب‌و غریب و بمباران تبلیغات روبه‌رو هستند، بزرگ‌ترین سانسورها در بمباران اطلاعاتی اتفاق می‌افتد بنابراین دانشجوی امروز علی‌رغم همه بمباران اطلاعاتی جایگاه بالاتری نسبت به دانشجویان گذشته دارند.

رئیس اسبق رسانه ملی با بیان اینکه ظهور و بروز دانشجویان امروز نیازمند نوآوری و احساس مسئولیت است، گفت: مواضع دانشجویی در تصمیم‌سازی بسیار مؤثر بوده و امروز نیز دانشجویان می‌توانند تأثیرگذار باشند، برای این کار، باید جریان‌های دانشجویی بتوانند به درستی جامعه را رصد کرده و مشکلات را بشناسند و با تشکیل کمپین تأثیرگذار باشند.

وی با بیان اینکه کانال‌های تلگرامی به مثابه رسانه عمل می‌کند، تصریح کرد: یک روزنامه که ۵۰۰۰ تیراژ دارد براساس قانون مطبوعات در صورت بروز کوچک‌ترین تخلف باید پاسخگو باشد؛ اما یک کانال تلگرامی که بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو دارد، هیچ محدودیتی از نظر اخلاقی و قانونی نداشته که وزارت ارشاد برنامه‌ای برای این موضوع دارد که در آینده اعلام می‌شود، بنابراین با برنامه‌ریزی صحیح نباید اجازه داد تا این علف‌های هرز در فضای ضد اخلاقی جوانان ما از بین ببرند.

ضرغامی با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی خاطرنشان کرد: میل به بی‌نظمی یکی از آسیب‌های فضای مجازی است، این فضا همانند یک اقیانوس میل به بی‌نظمی را افزایش می‌دهد این موضوع قدرت حل مسئله و تمرکز ذهن را از بین می‌برد که باید برای آن برنامه‌ریزی داشته باشیم، ما هم‌اکنون باید آیین‌نامه‌ای برای این فضا داشته باشیم.

SNN

 

 

پرديس دانشگاه اصفهان با همكاري بانك قرض الحسنه مهر ايران اقدام به فراهم نمودن شرايط پرداخت تسهيلات قرض الحسنه با كارمزد ساليانه چهار درصد بابت شهريه دوران تحصيلي دانشجويان نموده است.

 به گزارش وب سايت خبري uinews دكتر مرتضي حج حسيني رئيس پرديس دانشگاه اصفهان در گفتگو با واحد خبر دانشگاه اصفهان اظهار داشت:  پرديس دانشگاه اصفهان با همكاري بانك قرض الحسنه مهر ايران امكان استفاده دانشجويان تحصيلات تكميلي پرديس از تسهيلات قرض الحسنه با كارمزد ساليانه چهار درصد را فراهم نموده است. وي در ادامه افزود: سقف اين تسهيلات يكصد و پنجاه ميليون ريال و دوره بازپرداخت آن با توجه به ترم هاي تحصيلي باقيمانده دانشجو و حداكثرسه سال  است. در صورت نياز به دريافت تسهيلات بيشتر، دانشجو  ميتواند پس از تسويه وام نخست مجددا از شرايط وام استفاده نمايد مشروط به اينكه كل زمان پرداخت اقساط از زمان تحصيل وي در دانشگاه بيشتر نشود. اين تسهيلات صرفا بابت شهريه تحصيلي در نظر گرفته شده است و مبلغ آن متناسب با شهريه تحصيلي دانشجو در آغاز هر ترم تحصيلي به حساب دانشگاه واريز ميشود. دكتر حاج حسيني در پايان خاطر نشان ساخت : درخواست دانشجويان دكتري براي استفاده همزمان از دو وام تحصيلي (هر يك به مبلغ يكصدو پنجاه ميليون ريال) نيز قابل بررسي است.

شايان ذكر است جهت اطلاعات بيشتر به سايت پرديس دانشگاه اصفهان مراجعه نماييد

صفحه4 از19

آخرین اخبار

اوقات شرعی

رد پا

حالت های رنگی