پنج شنبه, 07 بهمن 1395 0 نظر
پروانه ها هم کارمی کنند...

 

شریفی

شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشد...شاید...


شاید وقتی برای چند ثانیه ایستادن پشت چراغ قرمز معطّل هستید،کودکان معصومی را که با چشمان

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 0 نظر
بزرگتر

 

“بزرگتر"


روزی شخصی خدمت علامه مصطفوی رسید و گفت: فرزندم بهایی شده با او صحبت کنید تادوباره شیعه شود.
فرزند را خدمت علامه آوردند و آن ها

یکشنبه, 24 بهمن 1395 0 نظر
گزارش ششمین جلسه گام یک حرف ناب

 

ششمین جلسه ی حرف ناب با موضوع تقوا برگزار گردید:

در این جلسه که با معنای لغت تقوا آغاز شد؛ استاد تقوا را با توجه به تألیف راغب در المفردات ،

صفحه اختصاصی حرف ناب (0)

رد پا

حالت های رنگی