گزارش جلسه پنجم سانس رنسانس

 

 

 

 

 سانس رنسانس

جلسه ی پنجم از سلسله جلسات سانس رنسانس با موضوع هویت دانشجویی به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان برگزار گردید.
حجه الاسلام داستان پور درادامه سخنان جلسه ی قبل خود درمورد ارتباط با خداوند فرمودند:لذاتی که در مواردی مثل مطالعه،عبادت و...نهفته است،لذاتی است که تا فرد،خود آن را نچشیده باشد،آن رادرک نمیکند ودغدغه برای دین خدا پیدا نخواهد کرد.
 
ایشان بابیان مثالی این چنین صحبت خود راتبیین کرده،فرمودند:فرض کنید دانش آموزی از شما میپرسد چرا باید به خدا ایمان داشت وخود را درجهت رضای او وتوشه به دست آوردن برای قیامت حرکت کرد؟شما چه جوابی میدهید؟  اگر از من این سوال شود میگویم:وقتی شما وارد دبیرستان تیزهوشان میشوید آیا ملاک برایتان بهره بردن از معلم های قویتر در فهماندن دروس است یااین که این مدرسه حیاط بزرگی داردوفلان درخت در آن است؟؟ قطعا آزمون تیزهوشان وسختی ومشقتی که شما برای رفتن درآن مدرسه میکشید برای اهداف پوچ نیست وهدفتان رسیدن به مقامات بالای علمی است.حال اینکه روز قیامتی وحساب در این روز همان آزمونیست وکه شما خودرابرای آن آماده کرده اید تا به مفهومی والا به نام بهشت برسید که همان بهشت هم مقصد انسان مومن نیست.وقتی خداوند میخوهد درحد فهم انسان بااون سخن بگوید ویک حقیقت عالی رانازل کند،باید گفتمان مشترکی با انسان داشته باشد وقطعا در سطح پایین تری (توصیف خوردنی ها وزیباییها ومادیات)باید سخن بگوید واین چنین است که در قرآن چندگونه بهشت توصیف شده است.چون انسان تاحدودی به آن درک  پیدا میکند ومیتواند ایمان بیاورد. بعضی میگویند اعراب چون درموقعیتی بیابانی وخشک زندگی میکردند برای همین است که بهشت این گونه توصیف شده است در صورتی که همین همین روزگار ماهم،جاذبه های گردشگری همان طبیعت وسبزه و..است. درک ما قطعا درهمان حد چیزهاییست که دردنیا دیده ایم.
 
داستانپور
 
ایشان همچنین فرمودند:چیزهایی که مادردنیا میبینیم ،پست ترین مرتبه از چیزهاییست که درعالم بالا ست.مقایسه ی گرمای دنیا وگرمای آخرت مثل مقایسه ی گرمای یک چوب کبریت است با یک کوره ی ذوب آهن.قطعا قابل مقایسه نیست.همان طور که زیبایی های دنیا با زیبایی های آخرت قابل مقایسه نیستند.
 
حجه الاسلام داستانپور درادامه مثال جنین انسان را زدند وفرمودند:جنینی که مدت ۹ ماه درشکم مادراست ونهایت حرکت او غلت زدن است ونهایت خوراک آن خونیست که از طریق بند نافش دریافت میکند قطعا نمیتواند درک کند به دنیایی پا خواهد گذاشت که وسعت آن،انواع مواد خوراکی آن وزندگی حداقل ۷۰ ساله آن هیچگاه قابل مقایسه با شکم مادر نخواهد بودو میگوید مگر بزرگ تراز فضای شکم مادر به چه درد میخورد؟مانیز زمانی که از آخرت وکمالات آن میشنویم قطعا همان نظر ودیدبسته ی جنین را خواهیم داشت.
12
 
ایشان در پایان فرمودند:شروع ارتباط با خداوند،رحمن ورحیم بودن اوست.رحمن بود درمورد رحمت های الهی زندگی انسان ورحیم بودن یعنی خدایا توبا مهربانیت این ظرفت را درمن قراردادی تا لیاقت خودرانشان دهم.آن عالم ابعادش ابدی وبی نهایت است .پس خدایا بابت این که لیاقت به من دادی ومراآفریدی ومیتوانم به آن ابدیت برسم"الحمدلله رب العالمین".ماباید به جایی برسیم که اساس کار خداوند را کارگزار بودن اوندانیم.اساس کار خدا رب بودن اوست.اولویت ها وظرفیت هاراخدابرایمان تعریف کرده است.اگر به این باور برسیم لطف عام خداوند(که شامل حال تمامی افرادی که به سمت خدا می آیند میشود)شامل حال مانیز میشود ودیگر صحبت از آخرت وارتباط با خداوند برایمان خنده دار نیست.
434 بازدید
رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در فرهنگی
کد خبر: 2041

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

آخرین اخبار

اوقات شرعی

رد پا

حالت های رنگی