جمعه, 28 آبان 1395 21:18

 

ذذ

گزارش گام سه درسنامه (تربیت ورشد اسلامی )قسمت پایانی مدرس: سجاد مهدی زاده

اهداف تربیت و روش های تربیتی کاملا به یک دیگر وابسته هستند برای مثال اگر کسی بداند که هدفش چیست به راحتی می تواند روشی مناسب برای رسیدن به آن را پیدا کند روش های تربیت دوگونه هستند :1-روش های ناطر بر مربی 2-روش های ناظر بر متربی که شامل مراقبه ومحاسبه می شود. از جمله سوره های قرآن کریم که در آن به مراقبه ومحاسبه اشاره شده است می توان سوره حشر را مثال زد.بر امر مراقبه ومحاسبه بسیار تاکید شده است اما به آن خیلی دقت نمی شودما برای شناخت خود،گاهی با تفکر،تذکریاعلم قوه عقل مان را به کار می اندازیم از جمله مواردی که در خودمان باید بشناسیم :1-نقاط ضعف وقدرت2-اهداف3وظایف هستند. 

رد پا

حالت های رنگی