سه شنبه, 17 اسفند 1395 23:06

 

 

 

مدير كل حراست دانشگاه اصفهان اظهار داشت: فردي كه مبادرت به آسيب رساني به خودروهاي همكاران دانشگاهي مي نمود با تلاش همكاران حفاظت فيزيكي دانشگاه شناسايي شد

به گزارش انجمن اسلامی دانشجویان آقاي حسين صالحي مدير كل حراست دانشگاه اصفهان  در خصوص عمليات شناسايي عامل خسارت به خودروهاي دانشگاه اظهار داشت: طي گزارشات چند ماه اخير به واحد مانيتورينگ دانشگاه مطلع شديم شخصي با شيئي نوك تيز به خودروهاي پارك شده در محوطه هاي دانشگاه آسيب مي رساند . وي در ادامه افزود: اولين گزارش روز يكشنبه مورخ ۷ شهريور ماه سال جاري مصادف جشن روز كارمند در محدوده كتابخانه مركزي،دانشكده ادبيات و ميدان زبان به اين اداره ارسال شد ولي متاسفانه به دليل اين كه در آن زمان موارد گزارش شده در ديد دوربين نبود موفق به شناسايي فرد خاطي نشديم ولي شناسايي فردبا شدت در دستور كار پرسنل اداره كل حراست قرار گرفت  تا اين كه روز يكشنبه مورخ يكم اسفند ماه سال جاري مجددا چندين مورد گزارش به دفتر مانيتورينگ رسيد كه كليه پرسنل مانيتورينگ به همراه مسئول اداره حفاظت فيزيكي به حالت آماده باش قرار گرفته و طي ۵ شبانه روز كار فشرده و بازبيني  تصاوير حدود ۶۰دستگاه دوربين ومصاحبه با افراد مرتبط مشخص شد خانم(م.ع)دانشجوي سابق دانشگاه اصفهان مي باشد كه مبتلا به بيماري روحي است.

آقاي صالحي در ادامه بيانات خود اظهار داشت: پس از شناسايي فرد خاطي و مصاحبه هاي متعدد با دوستان و خانواده ايشان مشخص شد اين فرد مبتلا به بيماري روحي شديد است كه سابقه بستري در بيمارستان روان پزشكي شهيد مدرس را دارد. وي در ادامه افزود: طي اظهارات مادر فرد خاطي ،ايشان از كودكي به علت فوت پدر دچار افسردگي شديد و در ادامه مبتلا به بيماري روحي (دوقطبي) شده است.

مدير كل حراست در پايان از از راهنمايي هاي ارزنده رئيس دانشگاه در حفظ  و ايجاد آرامش و امنيت در دانشگاه ، همكاري معاون اداري و مالي در تامين بودجه تجهيزات پوشش تصويري دانشگاه و در نهايت از آقاي سراج مسئول حفاظت فيزيكي و همكاران مانيتورنيگ كه با تلاش شبانه روزي خود در حل اين مشكل تلاش نمودند قدرداني و تشكر نمود.

شايان ذكر است مادر فرد خاطي رنجنامه اي ارائه نموده كه ضمن عذرخواهي ،درخواست بخشش  از سوي دانشگاهيان را مطالبه نموده است .

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 11:25

 

شریفی

شایدبرای شماهم اتفاق افتاده باشد...شاید...


شاید وقتی برای چند ثانیه ایستادن پشت چراغ قرمز معطّل هستید،کودکان معصومی را که با چشمان بارانی وصورتی آلوده، بادستانی کوچک اماپر التماس... باپاهایی خسته اما یک دنیا راه نرفته... با دلی کوچک اما به وسعت دریا... باصدایی زیبا اما پر از آه و درد... دیده باشید. (خانوم شما گل می خوایی؟ آقا شما! اسفند بگردونم دورخودت و ماشینت، کور بشه چشم حسود، دور بشه بلا ازخونتون)

آری به آن ها "کودکان کار یا به قول معروف کودکان خیابانی" گویند، همان هایی که نه تنها آرزویشان بلکه کودکیشان در این خیابان های شلوغ و پر دود و دروغ گم شده است. طفلی ها مجبورند برای تکه ای نان از صبح تا بوق… به شیشه ی دود گرفته ی ماشین ها بزنند شاید فرجی شد... آن طفلی ها هم مجبورند از صبح تا ظهرخود کار جا به جا کنند و در ماه میلیون ها بگیرند. هیسسس! بدون هیچ صدایی.


قانون دنیا این است! کدام شکننده تر و ضعیف تراند؟ آن هایی که تا لباس کودکشان لک بر می دارد پدرجانشان یکی بهتر از آن را میخرد؟ آنهایی که آرزوی کودک دلبندشان سوارشدن برآخرین مدل دوچرخه واردشده به ایران ازشرکت  TRINXبه مدیریت"لی یانگ"میباشد؟ یا آنهایی که بزرگترین آرزوی کودکیشان خوابیدن روی فرش است نه فرش دست بافت اعلای تبریز بلکه فقط فرش، یا آن هایی که آرزوی خریدن بستنی قیفی و چشیدن طعم آن را دارند؟


شما بگویید من دل برای کدام بسوزانم؟(آیادلسوزی کافی است)آن هایی که چون درس خوانده اند وتوانایی این پست و مقام رادارند؟ یا آنهایی که بخاطر مرگ پدر، اعتیاد، بیماری، جنگ، مهاجرت و...روی استعدادو توانایی خود پاگذاشته اند تا خود وخواهرو برادرکوچکشان را ازدهان مرگ نجات دهند؟
شاید گمان کنید این گفته ها اغراق یا بزرگ نمایی است! اما خیر بعضی چیزها را باید شنید، گاهی شنیدن هم کافی نیست بلکه بایدآنهارا دیداما برخی چیزها، نه شنیدن و نه دیدن برای باورشان کافی نیست بلکه بایدآن هارا از نزدیک لمس کرد...بایددل نگرانی مادری راکه غم برگشتن کودکش دراین شهرپر ازدحام را دارد از نزدیک چشیدو باید آن را با دل نگرانی مادری که غم عوض کردن ماشین آخرین سیستم فرزندش را میخورد، مقایسه کرد.شنیدم یکی ازمسئولین می گفت:(همه ی انسان ها مساوی اندو مابه همه مردم به یک میزان یارانه میدهیم)


آری به نظر من هم درست گفته همه مساوی اند، این ها بخاطر فقر اقتصادی وآنها بخاطر فقر فرهنگی واعتقادی و...(اگرفقرفرهنگی و وجدانی نداشتند شایدبه همین راحتی دست درجیب بیت المال نمی کردند)دیدیدکه همه چگونه مساوی اند؟...شاید به نظرمضحک بیاید اما دیده شده فوتبالیستی نیکوکار یارانه ی خودرا به کمیته امداد بخشیده است...خلاصه این کودکان تنها درایران نیستند اگر کمی سر برگردانیم آنها را در ایالات متحده ی آمریکا هم می بینیم ویابهتر بگویم این کودکان درکشورهای درحال توسعه یافت می شوند.قانون حمایت ازکودکان کار به قبل ازجنگ جهانی دوم برمی گرددکه تاکنون دست خوش تغییرقرارنگرفته است.اگر بخواهم ریشه یابی کنم یا علل وعوامل آن رابررسی کنم وفلسفی حرف بزنم تاکنون صدها نفرمقاله هایی در این باب نوشته اند یا انجمن هایی را برای حمایت از این نوع کودکان تشکیل داده اند اما از نظرشهید مطهری یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی است یعنی: بشر باید دراجتماع، از ناحیه ی سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشند، دیگران مانعی بر سر راه رشدو تکامل او نباشند، او را محبوس نکنند، دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعبادنکنند، یعنی تمام قوای فکری وجسمی اورا درجهت منافع خودشان به کارنگیرند، این را گویند آزادی اجتماعی. اینجاست که دفاع ازحقوق انسانی مطرح میشود و اینجاست که اعلامیه حقوق بشر تدوین میشود اماچه سود که به جای اعلامیه بهتر است بگوییم اعدامیه ی حقوق بشر.اما درخانه اگرکس است یک حرف بس است.( ای توکه دستت می رسدکاری بکن /پیش ازآن کزتونیایدهیچ کار)

دوشنبه, 08 آذر 1395 18:43

 

 

 

 

ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین مجرمانه‌ از شمول‌ آن اصل‌ خارج‌ است
و این‌ آزادی‌ منافاتی با مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ ندارد

اصل 86 قانون اساسی:
نمایندگان‏ مجلس‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ در اظهار نظر و رای‏ خود کاملاً آزادند
و نمی‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ نظراتی‏ که‏ در مجلس‏ اظهار کرده‏ اند
یا آرائی‏ که‏ در مقام‏ ایفای‏ وظایف‏ نمایندگی‏ خود داده‏ اند؛
تعقیب‏ یا توقیف‏ کرد

اصل 20 قانون اساسی:
همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند
و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند

اصل 98 قانون اساسی:
تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است

تفسیر شورای نگهبان
از اصل 86 قانون اساسی:
مصونیت‌ ریشه اسلامی‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهی‌ یکسان‌ و برابرند
و هر فردی‌ که‌ در مظنّه‌ گناه‌ یا جرم‌ قرار گیرد قابل‌ تعقیب‌ است‌
و اگر شکایتی‌ علیه‌ او انجام‌ گیرد دستگاه‌ قضائی‌ باید او را تعقیب‌ کند
ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ است و این‌ آزادی‌ منافاتی با مسئولیت‌ مرتکب‌ جرم‌ ندارد
اصول‌ متعدد قانون‌ اساسی‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بیستم‌ دایر بر برخورداری‌ همه‌ ملت‌ ایران‌ از حقوق مساوی است

https://goo.gl/8nkHzd

---------------------------------
یادآوری؛
---------------------------------

28 آذر 91
انتقاد رسایی، نماینده وقت تهران در مجلس
از عملکرد دستگاه قضایی در پرونده مهدی هاشمی

http://isna.ir/news/91092816720

29 آذر 91
علی مطهری
درباره مجازات رسایی، نماینده وقت تهران در مجلس:
ذکر اتهامی که هنوز اثبات نشده،‌ خود جرم است،
خانواده آقای هاشمی که به آنان در این زمینه توهین شده،
حتی حق دارند از رسایی شکایت کنند

http://isna.ir/news/91092917776

30 آذر 91
اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسایی در دادسرای ویژه روحانیت
در واکنش به اظهارات رسایی در مورد عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ی اتهامی مهدی هاشمی

http://isna.ir/news/91093018220

8 آذر 95
علی مطهری، نایب رییس مجلس
از قوه قضائیه به خاطر احضار محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس  انتقاد کرد:
چرا نماینده‌ای که از قوه قضاییه انتقاد کرده است، علیه او اعلام جرم می‌شود

http://isna.ir/news/95090804645

---------------------------------
در حاشیه؛
---------------------------------

گل مورینیو با سانتر آقای قاضی !

نظریه ای وجود دارد که می گوید
"برخی بحران می زایند چون زیستشان در بحران آفرینی است"
داستان دولت و اعتدالیون هم همین است؛
زمانی که ناامیدی مردم از  دولت تدبیر و امید در مسائل معیشتی رو به فزونی گذاشته،
برجام با آمدن ترامپ کان لم یکن محسوب می شود
و بی تدبیری دولت هم در مسایلی مانند قطار هفت خوان نمایان گشته است؛
دولت یک راه دارد بحران بزاید تا چند مدتی بتواند زندگی کند

نوشتیم که دولتی ها در زمان لغو سخنرانی مطهری ناراحت که نبودند هیچ، بشکن هم می زدند،
چرا که آنها را از فشار افکار عمومی رهاند

داستان دیشب محمود صادقی هم
برای دولتی ها همین‌ حکم را دارد؛
چرا که به کالبد دولتیهای خسته از ناکامی ها روحی تازه دمید

بحث ما بر سر بحران زایی محمود صادقی نیست
چرا که او از تیم اغتشاش آفرین دکتر معین در آموزش عالی بود و هست،
گلایه ی ما از دولتی ها هم نیست
چرا که آنها هم به این بحران زایی ها برای ۹۶ نیاز دارند،
دلخوری ما از آن بزرگواری است که زمان نمی شناسد و با بدسلیقگی تمام شبانه عازم خانه ی آقای جنجالی و خاص می شود تا حکم قانون را بر او جاری کند !
حکمی که شاکی خصوصی داشت و بی ربط به داستان قوه ی قضائیه بود

سانتر بدموقع قوه قضائیه توسط محمود صادقی به گل نشست،
محمود صادقی ای که میگفت
"من خوزه مورینیو هستم"

ربیعی
https://telegram.me/mehrvarzan2/5280

اصلاح طلبان دین ندارند و اصولگرایان عقل

https://telegram.me/mehrvarzan2/5281

رد پا

حالت های رنگی