چهارشنبه, 28 مهر 1395 00:06

 

دکتر علم خواه

 

 

افتتاحیه طرح حرف ناب باسخنرانی استاد علم خواه،به همت انجمن اسلامی دانشجویان برگزار گردید.
دراین مراسم استاد علم خواه،ابتدا به بیان درک مردم جوامع اسلامی از اسلام پرداخته وخاطر نشان کردند:کج فهمی ها ودین گریزی هایی که امروزه درجوامع اسلامی شاهد آن هستیم،ناشی از مشکل داشتن اسلام نیست بلکه ناشی از کج فهمی هاییست که از اسلام شده است.

سه شنبه, 27 مهر 1395 23:03

 

دکتر علم خواه

افتتاحیه طرح حرف ناب باسخنرانی استاد علم خواه،به همت انجمن اسلامی دانشجویان برگزار گردید.
دراین مراسم استاد علم خواه،ابتدا به بیان درک مردم جوامع اسلامی از اسلام پرداخته وخاطر نشان کردند:کج فهمی ها ودین گریزی هایی که امروزه درجوامع اسلامی شاهد آن هستیم،ناشی از مشکل داشتن اسلام نیست بلکه ناشی از کج فهمی هاییست که از اسلام شده است.

پنج شنبه, 22 مهر 1395 23:53

 

حرف ناب

اگر هرکس برای عقیده خودش می جنگید هیچ گونه جنگی رخ نمی داد(مقدمه کتاب جنگ وصلح اثر تولستوی)

اولین جلسه از سیر مطالعاتی آثار شهید مطهری ،گام سوم 8مهر در دانشگاه اصفهان برگزار شد، در این جلسه قسمتی از کتاب مهدویت توسط آقای سجادزاده تدریس شد که در زیر می توانید گزارش مختصری از آن را مطالعه نمایید.
مقدمه کتاب ،بیان کننده این مسئله است که در دین، مهدی را به عنوان آخر الزمانی خوب می شناسند.مهدی یک نماد است نماد آخر الزمانی بشر .ودر همه ادیان اعم از توحیدی وغیر توحیدی به زبان های مختلف نامش آمده است .تقریبا تمامی ادیان به آینده بشر خوش بین هستند وگزاره ثابتی که همه به کار می برند :(روزی خواهد رسید)است.اما مکاتب غیر دینی(آنچه دین نیست اما اندیشه است)تقریبا همگی به آینده بشر ناامید هستند این یک تفاوت جدی است که انسان دینی باانسان غیر دینی دارد .به همین دلیل در تمام ادیان خود کشی نهی شده است در حالی که درمکاتب غیر دینی به خود کشی توصیه هم شده است .برای نمونه در این زمینه شهید مطهری نام صادق هدایت را بیان می کند.جدی ترین کتاب او بوف کور است که معمولا کسانی که آن را خوانده اند نوعی حس یاس به زندگی پیدا کرده اند.
در بخش بعدی کتاب شهید مطهری از بحث حق وباطل شروع می کند ومی گوید:در نگاه توحیدی منشا حق آن چیزی است که خدا به انسان داده است ،به انسان کرامت هایی بخشیده که بر اساس آن ها حقوقی نیز به او اختصاص داده است .به تعبیر قرآن حق یک امر ثابت است وباطل همانند کف روی آب است .شهید مطهری از بحث وجود شروع می کند واینطور مطرح می کند :حکما وفلاسفه شیعی متاخر معتقد اند تمام عالم بر اساس وجود است .بود(هست)که مشترک بین همه اجزاء عالم است در برابر نمود(ماهیت)قرار می گیرد ،وبعد این سوال پیش می آید که کدام یک اصیل وکدام اعتباریست ؟در زمان ملاصدرا وجود را امری اصیل می گرفتند. .پس اگر بود اصیل ونمود اعتباریست خداوند بود مطلق است وتمام ماسوی الله نمود هستند . همه ما با خدا در وجود اشتراک داریم با این تفاوت که خداوند حد(ماهیت)ندارد وما حد داریم حال اگر خداوند وجود اصیل در جهان باشد ،حق است یا باطل؟قطعا حق است پس تمام جهان به واسطه وجود خداوند حق است .اگر عالم حق است شرور چه می شود ؟
این مسئله به حدی مهم است که پنجمین (به تعبیری سومین)اصل از اصول دین ما یعنی عدل به آن اختصاص پیدا کرده است .عدل ضد ظلم است پس ظلم در عالم چیست؟زلزله ای که کودکان بی گناه را از بین می برد چه می شود؟(در جنگ بوسنی وهرزه گوین مسیحیان که در شبه جزیره بالکان بودند کشتار وحشت ناکی را به راه انداختند )کشیش فرانسوی می گوید :اگر خدایی در این عالم باشد واین ظلم را ببیند وسکوت کند خدا نیست ولذا خود کافر شد.
آیا نقاط تاریک تاریخ بشر بیشتر بوده است یا روشن؟چند نفر از بزرگان ما در تاریخ غلبه داشته اند ؟اگر تاریخ روند روشنی داشته است چرا خداوند وعده داده است زمین را به مومنین ومستضعفین به ارث برساند ؟شهید مطهری سه نوع نگاه را به تاریخ مطرح می کند 1-غلبه باطل2- غلبه حق3-غلبه حق وباطل
اکثر ما به غلبه حق وباطل اعتقاد داریم ودر تمامی اساطیر این دوگانگی وجود دارد .اکثر مکاتب غیر دینی نیز اعتقادشان به غلبه باطل است.اما در نگاه غلبه حق دو نوع نگاه مطرح می شود1- در جهان ظلم وستم هست ولی نتیجه خوب است
2-غلبه همیشه باحق بوده وخواهد بود
جوابی که شهید مطهری در این زمینه می دهد جواب یک متکلم نیست جواب یک فیلسوف است می گوید :غلبه با حق است زیرا که عالم نمودی از حق است.تا ریخ نگاران افرادی بودند که برای نوشتن تاریخ همراه پادشاهان بودند اما اگر کسی تاریخ انبیاء وشرایط یاران پیامبر در جزیره العرب را بنویسد وبخواند غلبه حق را خواهد دید،وبه دلیل اینکه ما نمود را بیشتر از بود می بینیم در نتیجه باطل وشر را بیشتر می دانیم.پس جریان عالم، حق است چون عالم مظهر حق است وباطل سایه است
چه تفاوتی بین آینده وگذشته است؟،آیا انسان نسبت به گذشته پیشرفت کرده است؟ توسعه ،پیشرفت وتکامل وتفاوت این سه در گذشته وامروز .از جمله دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
صدیقه کهیانی

رد پا

حالت های رنگی