تلنگر (5)

تلنگر

پنج شنبه, 07 بهمن 1395 11:31

بزرگتر

نوشته شده توسط

 

“بزرگتر"


روزی شخصی خدمت علامه مصطفوی رسید و گفت: فرزندم بهایی شده با او صحبت کنید تادوباره شیعه شود.
فرزند را خدمت علامه آوردند و آن ها باهم گفتگو کردند. پسر بارها در مسائل مختلف کم آورد.بعد سرش را پایین انداخت و کمی به فکر فرو رفت. پدر خیال کرد که الحمدلله پسرم عاقل شد و بهاییت را رها کرد، اما پسر سرش را بالا آورد و گفت: باید با عالم فرقه مان صحبت کنید و بزرگتر من در این علم اوست.


سپس بلند شد و خواست که از مجلس بیرون برود که علامه صدایش کرد و گفت: زمانی که آن ها دین و ائمه را از تو میگرفتند و برایت ادله افاضه میکردند آیا گفتی که باید بزرگترم و عالم دینم را بیاورم؟!

پنج شنبه, 11 آذر 1395 05:22

تربیت و رشد اسلامی

نوشته شده توسط

 

 

 

Image result for ‫سیگار‬‎

 

اجازه میدهی بچه ات سیگار بکشد؟
بچه اگر از همان طفولیت هم غیبت بکند، نباید بگویید هنوز که مکلف نشده است و یا هنوز تکلیف بر عهده اش نمیباشد. نه... عادت میکند.
چطور بچه اگر قبل از تکلیف سیگار بکشد و یا معتاد شود قبول نمیکنید که بگویید چون بچه است و هنوز مکلف نیست، چه اشکالی دارد هروئینی شود! یا چون هنوز مکلف نیست، تریاکی یا سیگاری شود اشکالی ندارد! نه، شما میگویید چه فرقی میکندانسان است وقتی که عادت کند ضایع میشود. این هم عادت به کار بدی است. بچه که انجام بدهد دیگر بدتر است.
غیبت چه فرقی با آن کارها دارد، اگر بچه به یک کار بدی معتاد شد و وقتی هم که بزرگ شد دیگر نتوانست آن کار را ترک کند چقدر از پدر و مادری که جلوی او را نگرفته اند، ناراحت میشود؟؟

چهارشنبه, 03 آذر 1395 19:48

مثل بچه همسايه!

نوشته شده توسط

 

 

 

 

پرسيدم: بهترين راه تربيت كردن چيست؟

گفت: با فرزندت مثل فرزند همسايه رفتار كن.

گفتم: چگونه؟

گفت: وقتي فرزند همسايه در خانه تو ميهمان است به او احترام ميگذاري، حالش را ميپرسي، وقتي از مدرسه برگشت ابتدا به سراغ كيف و نمرات اونميروي، درباره نوع غذا نظرش را ميپرسي، درباره زمان خوابيدن با او مشورت مي كني، نظر او را خيلي از مواقع جويا ميشوي، نزد او با همسرت دعوا نميكني و ...

بدان كه فرزند تو و فرزند همسايه هر دو در خانه تو ميهمان هستند. يكي چند روز و ديگري چند سال. فقط كافي است بداني احترام، احترام مي آفريند نه احساس مالكيت.

پروفسور محمود حسابي

نتیجه تصویری برای دکتر حسابی

رد پا

حالت های رنگی