جلسه سوم گام یک حرف ناب سال 96-97

جمعه, 24 آذر 1396 23:25 نوشته شده توسط 
رای دادن به این مورد
(0 رای)
 
در بیان ضرورت بحث درباره آزادی بیان و عقیده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- تعیین قلمرو آزادی
۲- پرهیز از برخوردهای سلیقه ای
۳- تعیین حدود تساهل و تسامح
۴- تبیین قلمرو اقلیت ها 
۵-  قلمرو آزادی احزاب و مطبوعات 
اموری که اجبار بردار نیستند، درونی و خودجوش هستند؛مواردی چون:
۱- ایمان
۲- محبت
۳- رشد فکری ( شک معبر خوبی است اما منزلگاه بدیست)
۴-رشد فردی و اجتماعی
۵-اخلاقیات
اینجا سوالاتی مطرح میشود:
 آیا آزادی جنسی که فروید مطرح کرد درست است یا غلط؟ دین به ما گفته آزادی جنسی درست نیست زیرا اثرات مخرب برای جامعه دارد و در یک چهارچوبی درست است ،اگر از این چهار چوبی که دین در این زمینه معین کرده گذر کنیم اثرات مخرب به فرد و جامعه سرایت میکند.
چرا حجاب در قانون هم آمده؟ بخاطر اینکه ما دین را یکی از منابع مهم قانون گذاری میدانیم. 
آیه لااکراه و دین : یعنی در انتخاب دین ازادی نه در انتخاب قـــــانون.
بحث آزادی عقیده از دیدگاه اسلام میتوان گفت: اسلام  عقیده مبتنی بر تفکــــــر را قبول دارد اما از دیدگاه غرب، آزادی عقیده مطلق و دیدگاهی افراطی است.
این مقوله را در ۲ مورد میتوان ریشه یابی کرد:
۱- ریشه تاریخی دارد: بحث تفتیش عقاید در قرون وسطا چون کلیسا و مسحیت  فشار و شکنجه های زیادی را برای پذیرش دین به افراد تحمیل می کردند باعث شد از دین متنفر شوند  زیرا نتیجه کلی از دین گرفتند، درصوتیکه دین اسلام اصلا اینطور نیست.
۲- ریشه فلسفی و شناختی: اینها دین را سلیقه ای میدانند .می گویند انتخاب دین مثل انتخاب رنگ  لباس است و نمیشود آنرا به کسی تحمیل کرد .در واقع مشکل فلسفی و شناختی دارند.
راهکارهایی که  دین اسلام برای تحقق  آزادی مطرح کرده است،شامل:
۱- شعار آزادی
۲- بیان مبانی صحیح آزادی با( هستی شناسی  و انسان شناسی)
۳- مبارزه با عوامل اسارت
۴- از حیث افراد سلب شونده ( مبارزه با ظلم،کمک به مظلوم ، قوانین اجتماعی صحیح  را ارائه کرده است)
دو راهکار هم غرب ارائه کرده است:
۱- علم: هرچقدر علم پیشرفت کند  افراد کمتر به هم دیگر ظلم میکنند ،این حرف غلط است  چون ظلم کردن به دیگران همیشه از جهل نیست.
۲- آگاهی: مردم باید با حقوق خودشان آشنا شوند تا کمتر آزادی آنها سلب شود .این راهکار خوبی است ولی کامل  نیست.
 نکته: در غرب آزادی تا جایی است که منافع انها را نقض نکند و گرنه آزادی مطلق نیست.
درکشور ما نقد رهبری یا رئیس جمهور  ایرادی ندارد ولی تخریب آنها اشکال دارد.
نتایج بحث ازادی را در موارد زیر میتوان جمع بندی کرد:
۱-تعریف هر کس از ازادی چیست؟(مفهوم ازادی از دیدگاه هرکس)
۲-توجه به ازادی معنوی که جامعه به آن توجه کافی ندارد.
۳- دین نه تنها مخالف ازادی نیست بلکه از طرفداران جدی آزادی است.
۴- هر آزادی خوب نیست و هر مانعی بد نیست.
۵- دین طرفدار آزادی معقول است نه آزادی حیوانی غرب.
۶- در بحث آزادی ما طلبکار غربیم نه غرب طلبکار ما.
ماده ۲۹ منشور حقوق بشر عبارت است از: هرکس در اجرای حقوق و اجرای آزادی های خود فقط تابع محدودیت های قانون است.
ضرورت بحث هجرت و هجاد را اینگونه میتوان مطرح کرد: هجرت در زمان ما هم معنا دارد هجرت واجب است برای کسانی که شرایطش را دارند مثل کسانی که در محله های بد زندگی میکنند.
هجرت دو بعد دارد و باید به هر دو بعد ان توجه کنیم :
۱- هجرت از گناهان (برخی از ما به هجرت از گناهان و مبارزه با نفس پرداخته و از هجرت جسمانی غافل شده ایم)
۲- هجرت جسمانی ( مبارزه با دشمن).
از ضرورت های دیگر این بحث تعرب بعد از هجرت و هجرت علمی است.
اهمیت هجرت و جهاد در دین بر سه قسم است:
۱- دو پایه حفظ دین
۲- دو امر تقویتی خیلی قوی اند
۳- حافظ آزادی معنوی و اجتماعی هستند.
از انواع هجرت میتوان به درونی و بیرونی اشاره کرد.
هجرت درونی ،دوری از گناهان و ضامن آزادی معنوی است.
هجرت بیرونی، دوری از محیطی که انسان را به گناه می اندازد و ضامن آزادی اجتماعی است.
از انواع جهاد، جهاد اصغر ، جهاد کبیر و جهاد اکبر را میتوان بیان کرد.
جهاد اصغر، ضامن ازادی اجتماعی است.
جهاد کبیر، جهاد نظامی و جهاد فرهنگی است.
جهاد اکبر، مثل هجرت درونی است (مبارزه با نفس).
کسی میتواند در جهاد کبیر موفق باشد که در جهاد اکبر موفق شده باشد.
از هجرت و جهاد، کدام یک اولویت دارند؟
اولین مرحله تواصی به حق است (یعنی همدیگر را به حق دعوت کنیم) 
۲_ امر به معروف
۳-جهاد
۴- اخرین مرحله، هجرت.
روحیه جهادی یعنی چه؟
ما کسی را جهاد گر میدانیم که:
۱- توجه به نقش دشمن داشته باشد ۲- تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهد ۳- کم توقع است و چشم داشتی ندارد. در واقع با اخلاص جهاد کند.
چرا باید از کشورهای فلسطین،یمن،سوریه و... حمایت کنیم؟
ایا بهتر نیست این بودجه صرف کشور خودمان شود تا قوی شدیم و خومان دشمن را نابود کنیم؟
۱-وجدان انسانی ما
۲- عقل سیاسی حکم میکند( در کشور دیگر با
دشمن بجنگیم بهتر از این است که در مرزهای خودمان با دشمن درگیر شویم)
۳- دلیل شرعی آن(مسلمانی که صدای مظلومی را بشنود و جواب ندهد مسلمان نیست)
۴- از نظر قانونی( طبق قانون اساسی ما ملزوم به حمایت از مظلومان هستیم.
 
پایان پیام
200 بازدید آخرین بار تغییر یافته جمعه, 24 آذر 1396 23:23

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

رد پا

حالت های رنگی