جمعه, 26 آذر 1395 17:22

 

 

 

kn

 

جلسه ی ششم سلسله جلسات سانس رنسانس با محوریت هویت دانشجویی در تالار آوینی برگزار شد.
استاد،در ادامه ی مباحث خود در زمینه ی هویت دانشجویی مضموناً راجع به پیچیدگی های ابعاد وجودی انسان سخن گفتند و از مسائل جسمانی تا رفتار و اخلاق ، از اثر غذا بر خلق و خو ، راهکارهایی راجع به حل بعضی مسائل،طب اسلامی،فرکانس نگاه ها و نیت های پشت هر نگاه و اثرات آن بر انسان سخن گفتند.
و با مطرح کردن این مثال های پراکنده در نهایت به این جمع بندی رسیدند که انسان بسیار موجود پیچیده ای است با ظرایف بسیار و تنها کسی می تواند برنامه ریز خوبی برای او باشد که پیچیدگی های او را بداند.شیطان اگرچه ممکن است بسیاری مسائل را برایمان لذت بخش جلوه دهدو در مقابل برخی موارد مانع ما بشود،اما او به دنبال رفع نیازهای انسان چه سطحی و چه عمیق نیست بلکه بیشتر درپی دست یافتن به خواسته های خودش است.آن کسی که از تمام اسرار آفرینش انسان خبر دارد و خوب او را می خواهد خداوند است.
آقای داستانپور تاکید کردند که در زندگی انسان به رب احتیاج دارد.این پروردگار است که باید برنامه ی زندگی انسان را تنظیم کند چرا که او از کلیت آدمی آگاه است و در رابطه باید علت ها و حل مسائل و رفع نیازها (مثل شیطان یا خود انسان ها)جزیی نگر نیست.
در نتیجه اوج و قله ی عقلانیت دینداری است...چرا که دین همان برنامه ای است که خدا برای انسان درنظر گرفته است.

 برای کسب اطلاعات بیشتر به صوت جلسه مراجعه فرمایید.
شنبه, 20 آذر 1395 22:45

 

 

 

 

 سانس رنسانس

جلسه ی پنجم از سلسله جلسات سانس رنسانس با موضوع هویت دانشجویی به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان برگزار گردید.
حجه الاسلام داستان پور درادامه سخنان جلسه ی قبل خود درمورد ارتباط با خداوند فرمودند:لذاتی که در مواردی مثل مطالعه،عبادت و...نهفته است،لذاتی است که تا فرد،خود آن را نچشیده باشد،آن رادرک نمیکند ودغدغه برای دین خدا پیدا نخواهد کرد.
 
ایشان بابیان مثالی این چنین صحبت خود راتبیین کرده،فرمودند:فرض کنید دانش آموزی از شما میپرسد چرا باید به خدا ایمان داشت وخود را درجهت رضای او وتوشه به دست آوردن برای قیامت حرکت کرد؟شما چه جوابی میدهید؟  اگر از من این سوال شود میگویم:وقتی شما وارد دبیرستان تیزهوشان میشوید آیا ملاک برایتان بهره بردن از معلم های قویتر در فهماندن دروس است یااین که این مدرسه حیاط بزرگی داردوفلان درخت در آن است؟؟ قطعا آزمون تیزهوشان وسختی ومشقتی که شما برای رفتن درآن مدرسه میکشید برای اهداف پوچ نیست وهدفتان رسیدن به مقامات بالای علمی است.حال اینکه روز قیامتی وحساب در این روز همان آزمونیست وکه شما خودرابرای آن آماده کرده اید تا به مفهومی والا به نام بهشت برسید که همان بهشت هم مقصد انسان مومن نیست.وقتی خداوند میخوهد درحد فهم انسان بااون سخن بگوید ویک حقیقت عالی رانازل کند،باید گفتمان مشترکی با انسان داشته باشد وقطعا در سطح پایین تری (توصیف خوردنی ها وزیباییها ومادیات)باید سخن بگوید واین چنین است که در قرآن چندگونه بهشت توصیف شده است.چون انسان تاحدودی به آن درک  پیدا میکند ومیتواند ایمان بیاورد. بعضی میگویند اعراب چون درموقعیتی بیابانی وخشک زندگی میکردند برای همین است که بهشت این گونه توصیف شده است در صورتی که همین همین روزگار ماهم،جاذبه های گردشگری همان طبیعت وسبزه و..است. درک ما قطعا درهمان حد چیزهاییست که دردنیا دیده ایم.
 
داستانپور
 
ایشان همچنین فرمودند:چیزهایی که مادردنیا میبینیم ،پست ترین مرتبه از چیزهاییست که درعالم بالا ست.مقایسه ی گرمای دنیا وگرمای آخرت مثل مقایسه ی گرمای یک چوب کبریت است با یک کوره ی ذوب آهن.قطعا قابل مقایسه نیست.همان طور که زیبایی های دنیا با زیبایی های آخرت قابل مقایسه نیستند.
 
حجه الاسلام داستانپور درادامه مثال جنین انسان را زدند وفرمودند:جنینی که مدت ۹ ماه درشکم مادراست ونهایت حرکت او غلت زدن است ونهایت خوراک آن خونیست که از طریق بند نافش دریافت میکند قطعا نمیتواند درک کند به دنیایی پا خواهد گذاشت که وسعت آن،انواع مواد خوراکی آن وزندگی حداقل ۷۰ ساله آن هیچگاه قابل مقایسه با شکم مادر نخواهد بودو میگوید مگر بزرگ تراز فضای شکم مادر به چه درد میخورد؟مانیز زمانی که از آخرت وکمالات آن میشنویم قطعا همان نظر ودیدبسته ی جنین را خواهیم داشت.
12
 
ایشان در پایان فرمودند:شروع ارتباط با خداوند،رحمن ورحیم بودن اوست.رحمن بود درمورد رحمت های الهی زندگی انسان ورحیم بودن یعنی خدایا توبا مهربانیت این ظرفت را درمن قراردادی تا لیاقت خودرانشان دهم.آن عالم ابعادش ابدی وبی نهایت است .پس خدایا بابت این که لیاقت به من دادی ومراآفریدی ومیتوانم به آن ابدیت برسم"الحمدلله رب العالمین".ماباید به جایی برسیم که اساس کار خداوند را کارگزار بودن اوندانیم.اساس کار خدا رب بودن اوست.اولویت ها وظرفیت هاراخدابرایمان تعریف کرده است.اگر به این باور برسیم لطف عام خداوند(که شامل حال تمامی افرادی که به سمت خدا می آیند میشود)شامل حال مانیز میشود ودیگر صحبت از آخرت وارتباط با خداوند برایمان خنده دار نیست.
جمعه, 28 آبان 1395 21:58

 

 

 

 

جلسه ی چهارم از سلسله جلسات سانس رنسانس با موضوع هویت دانشجویی برگزار گردید. 
درابتدای جلسه،کلیپی از سخنرانی دبیرسیاسی سابق اتحادیه ی انجمن های اسلامی دانشجویان پخش شد و درادامه آقای پیام مرادی،دبیرسیاسی کنونی اتحادیه،سخنان  کوتاهی درمورد شکل گیری انجمن اسلامی و اتحادیه ی آن فرمودند. 

سانس رنسانس

این موضوع باعث شد ابتدای سخنرانی حجه الاسلام داستانپور،کمی رنگ وبوی سیاسی به خود گیرد و ایشان فرمودند: 
در سیاست اصل بر خدمت به مردم است و سیاسیون باید توجه داشته باشند که  خاءن به دین خدا نباشند. دانشجو باید اصول گرای اصلاح طلب باشد البته نه به معنایی که امروزه از این کلمات استنباط میشود.اصول گرا در اصل به معنی کسی است میگوید درایجادتحولات در جامعه،درناراضی بودن نسبت به شرایط موجود ودغدغه ی تغییر شرایط موجود به سمت رسیدن به شرایط لازم برای ظهور موعود،تابع یک سری اصول و ارزش های انسانی و اخلاقی هستم در صورتی که متاسفانه درحال حاضر اصولگرایی را باتحجرو افراط کردن در دین ومذهب می شناسند. این گونه کلمات(اصلاح طلب و اصول گرا)خود شامل مفاهیم عمیقی هستند که متاسفانه در سیاست امروزه کشور ما دوقطبی بودن جامعه را به همراه داشته است.دانشجو باید اصلاح طلب باشد به این معنی که میخواهم خود وجامعه  ام را اصلاح ،ودرعمل به ارزش ها، کشورم را ارتقا بدهم.اصل کلمه ی اصلاح طلبی به معنای لیبرال بودن نیست.آینده ی کشور دردستان جوانان ودانشجویان است پس باید سعی کنند تا معنای اصلی این کلمات فراموش نشود. 
ایشان درادامه ی مباحث جلسات قبل فرمودند: 
هویت انسان به راحتی قابل توضیح نیست اما اگربتوانیم از بحران های هویت به درستی عبور کنیم قطعا هویت انسانی ما درست شکل گرفته است .مورد اول که دربحران هویت با آن مواجه هستیم، این است که انسان گوهر ناب وجودی خود را گم میکند وباید تلاش کنیم این اتفاق نیفتد. 
مورد دوم دربحران هویت، قطع رابطه با مهربان ترین سرچشمه ی وجود یعنی خداوند است. آیا دین برای انسان محدودیت ایجاد میکند؟؟انسان خود دارای محدودیت است چه مکانی و چه زمانی و در اینجاست که دین کمک میکند انسان محدود ،بهترین انتخاب را از بین تمایلات نا محدود خود داشته باشد در راستای آنها تلاش کند.انسان در وجود خود دارای "وهم" است که تمایلات بی ارزش را باارزش وبزرگ نمایی میکند و با ارزش هارا بی ارزش درچشم انسان جلوه میدهد.حال یک سوال در اینجا مطرح میشود و آن این است که آیا انسان بر همه ی ابعاد تمایلات وخواسته هایش احاطه دارد و میتواند به همه ی آن ها برسد؟؟ 
انسان برای مواجه با تمایلات خود وتعیین اهمیت آنها به سیستم هایی نیاز دارد که شامل: سیستم شناسایی، سیستم ارزیابی، سیستم برنامه ریزی دقیق، سیستم نظارت و سیستم تعهد و ضمانت اجرایی است. دین را خدایی برای انسان ها فرستاده است که آنها را آفریده و از تمامی  نیاز های آنان خبر دارد و انسان زمانی که دین را می یابد ومیپذیرد، به یک قدرت لایزالی تکیه میکند که به تمامی نیاز های او آگاه است. 

آخرین اخبار

گزارش تصویری

محمد حسین رجبی دوانی| نشست صمیمی با دانشجویان انقلابی دانشگاه اصفهان
محمد جلال محمودی | جشن بزرگ 22 بهمن
جشن بزرگ 22 بهمن با حضور استاد نر بخش
اردوی صراط 3
گفتگوی نقادانه
اکران فیلم نفس
با حضور نرگس آبیار و مهران احمدی
اکران فیلم نفس
اردوی آموزشی تشکیلاتی _ دانشگاه اصفهان
سانس رنسانس
جلسه سوم
«پرونده ناتمام»
اکران مستند پرونده ناتمام با حضور کارگردان
دکتر علم خواه
افتتاحیه حرف ناب

اوقات شرعی

رد پا

حالت های رنگی