یکشنبه, 14 آذر 1395 16:57

 

 

دوشنبه, 08 آذر 1395 18:35

 

وقتی که پیامبر(ص) حکومت اسلامی تشکیل داد و خود در موضع رئیس حکومت قدرت را به دست گرفت، دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل پیامبر بودند. چه گروه‌های مسلح عرب که دعوت اسلام باید آنها را اصلاح می‌کرد و آنها مقاومت می‌کردند، و چه دو ابرقدرت آن روز عالم یعنی ایران و روم؛ که پیامبر نامه ها نوشت، مجادله ها کرد، سخن ها گفت، لشکرکشی‌ها کرد، سختی‌ها کشید، در #محاصره_اقتصادی افتاد و کار به جایی رسید که مردم مدینه گاهی دو روز و سه روز، نان برای خوردن پیدا نمی‌کردند.
تهدیدهای فراوان از همه طرف، پیامبر را احاطه کرد. بعضی از مردم #نگران می‌شدند، بعضی #متزلزل می‌شدند، بعضی #نق می‌زدند، بعضی پیامبر را به #ملایمت و #سازش تشویق می کردند؛ اما پیامبر در این صحنه دعوت و جهاد، یک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت، جامعه اسلامی را پیش برد، تا به اوج عزت و قدرت رساند؛ و همان نظام و جامعه بود که به برکت #ایستادگی پیامبر در میدان‌های نبرد و دعوت، در سال‌های بعد توانست به #قدرت_اول_دنیا تبدیل شود.

 

آیت‌الله خامنه‌ای، انسان ۲۵۰ ساله، موسسه صهبا، صص ۳۰-۲۹

آخرین اخبار

رد پا

حالت های رنگی