پنج شنبه, 23 دی 1395 18:31

 

کسانی هستند که در «هر دولتی» وقتی اوضاع خوب است بیشترین بهره‌برداری مانند وام‌ها و ... دارند ولی در مواقع بلا و جنگ و ... کمترین کمک را دارند! اگر صحبت از انصاف با مردم در مقابل چنین افرادی بیان شود ناراحت می‌شوند، اگر خطایی بکنند عذرخواهی نمی‌کنند و خلاصه هر دولتی با هر گرایشی بر سر کار می آید می بینید که اینها تغییری نمی‌کنند! شاید اسم آنها را امثال من و شما هم خیلی ندانیم اما دقیقا همین افراد هستند که فساد را مانند موریانه به جامعه تحمیل می‌کند. ویژه‌خوارانی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام در شرایط راحتی فقط می‌مکند و در سختی فرار می‌کنند!

در مقابل این افراد، جماعتی از مردم وجود دارند که به واسطه چنین عملکردی در "استضعاف" قرار می‌گیرند و همین "توده‌ های مردم" هستند که هنگام مقابله با دشمن پای کار می‌ایستند و «عمادالدین» یعنی تکیه‌گاه نظام و اسلام هستند.

برای همین است که حضرت علی علیه السلام در بخشی از نامه معروف خود به مالک اشتر می فرمایند: «خواص و نزدیکان کسانی هستند که به هنگام آسایش بر دوش والی، باری گران‌اند و چون حادثه‌ای پیش آید کمتر از هر کس به یاری اش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود! اینان همه چیز را به اصرار از والی می‌طلبند و اگر عطایی یابند، کمتر از همه سپاس می‌گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش می‌پذیرند! در برابر سختیهای روزگار، شکیبایی شان اندک است. اما ستون دین و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزونتر باشد.»

دکتر سعید جلیلی/بخشی از سخنرانی در دانشگاه کردستان/ 24 آبان 95

یکشنبه, 14 آذر 1395 16:57

 

 

آخرین اخبار

رد پا

حالت های رنگی